Kansarme jongeren

Project 1: kansarme jongeren

Doelgroep: Somalische jongeren tussen de 13 en 30 jaar

Het doel van dit project is om Somalische Jongeren met weinig kans op succes in de maatschappij en daardoor vaak sociaal zwak hebben te ondersteunen vooral met

  • Werken aan toekomstperspectief
  • Onderwijsondersteuning (laag opleidingsniveau ,slechte schoolprestaties)
  • Werken met probleemjongeren (Schuld , drugs en thuisprobleem )
  • Werkgelegenheid (Werk vinden, Cv & Sollicitatie brief opstellen )
  • Hangjongerenprobleem

Al-amiin probeert aan deze doelstelling vorm te geven door:

1- Voetbaltoernooi en Jongerenbijeenkomst organiseren

We willen het belang en de waarde van sport overbrengen aan Somalische jongeren in Haarlem en omgeving. Een doel is om de sociale, culturele en sportieve kanten te belichten in een gemeenschap voor wie het sporten nog niet tot de dagelijks routine behoort.

2- Thema bijeenkomsten en voorlichten geven

Het doel van het voorlichting is om jongeren een reëel beeld te geven van het werken in de verschillende sectoren, zodat zij naar aanleiding van de presentatie bewustere keuzes maken voor een vervolgopleiding (mbo of hbo).

3- Huiswerkbegeleiding en bijlessen 

Problemen met huiswerk leiden helaas vaak tot slechte resultaten op school en discussie thuis. Huiswerkbegeleiding en bijlessen geven aan alle leerlingen van het voortgezet onderwijs die VMBO-TL, VMBO-Basis of Praktijkonderwijs volgen. Het gaat veelal om kinderen die vastgelopen zijn omdat:

  • ze een rustige, stimulerende werkomgeving nodig hebben
  • ze niet weten hoe ze leerwerk moeten aanpakken
  • ze een flinke achterstand hebben opgelopen
  • ze niet meer gemotiveerd zijn

Huiswerkbegeleiding biedt dan uitkomst

Dit zal ertoe leiden dat de leerling de stof zal begrijpen en het inzicht zal krijgen om op eigen benen verder te gaan, waardoor hij/zij hogere cijfers zal krijgen en dat overgaan uiteindelijk makkelijker gaat. gh

4- Door de inzet van rolmodellen

We willen jongeren de kans geven om te netwerken en ervaring en kennis met elkaar te delen. Jongeren kunnen geïnspireerd raken door een rolmodel en succesverhalen. Een Somalische Nederlander die succes heeft. ‘Het ontbreekt hier in Nederland aan goede voorbeelden of rolmodellen voor jongeren in de Somalische gemeenschap. Goed doet goed volgen. Niet een rolmodel als crimineel of IS, maar een dokter.’