Gezinscoaches voor Somalische gezinnen

Het opvoeden van kinderen in Nederland  valt veel Somalische ouders zwaar. Hun aanpak is in veel gevallen nog steeds het zelfde als in Somalië en komt niet overeen hoe men in Nederland over opvoeding denkt. Somaliers komen uit een groepscultuur waarbij kinderen door de gemeenschap worden opgevoed, terwijl in Nederland de eigen verantwoordelijkheid van de ouders centraal staat

Stichting Al-amiin heeft daarom het initiatief genomen om het project: Gezinscoaches voor Somalische gezinnen’ te ontwikkelen. Een project waarin wij ervaren vrijwilligers opleiden tot gezinscoach die vervolgens een aantal gezinnen zullen gaan begeleiden.

Wat gaan wij hier doen?

  • Training van ervaren vrijwilligers tot gezinscoach
  • Begeleiding van gezinnen waar opvoedproblemen spelen
  • Ontwikkeling netwerk hulpverlening.

Wij hopen op deze manier gezinnen het ondersteunen.

Mocht u meer informatie over het project of onderdelen daarvan hebben dan kunt u contact opnemen met Stichting Al-amiin en de projectleider via telefoonnummer 06- 36469723 of 06-84721481.